Rodbehandling

Der kan være flere grunde til at en tand skal rodbehandles, men den typiske grund er dybe huller, hvor bakterier er trængt ind til nerven og giver betændelse i nerven. Andre tilfælde kan være hvor en tand er slået løs (traume), vedvarende smerter i tænder med revner (infraktioner) eller ved følsomme tandhalse. Der skelnes imellem nervebetændelse og rodspidsbetændelse på trods af at behandlingen minder meget om hinanden. 

 

Nervebetændelse (pulpitis)

Akut nervebetændelse kan give anledning til voldsom tandpine. Smerten er meget individuel og det kan være svært at definere og lokalisere hvor smerten kommer fra. Nervebetændelse giver typisk anledning til konstante smerter, som forværres ved kulde og varme. I den akutte situation kan koldt dog til tider virke smertelindrende.

Det kan være svært for tandlægen at lokalisere hvilken tand der er tale om, da betændelsen er inde i tanden og derfor ikke, eller kun i ringe grad, kan ses på røntgenbilledet.

 

Rodspidsbetændelse (parodontitis apicalis)

En rodspidsbetændelse opstår, når nerven henfalder og dør. Det kan ske efter et dybt hul, hvor man har forsøgt at få nerven til at trække sig, eller efter et traume, hvor nerveforsyningen til tanden er blevet svækket. Som oftest giver det ikke anledning til akutte symptomer, men kun ringe ubehag, og tanden kan føles lidt øm, når man tygger på noget hårdt og kan evt. skifte farve og blive blågrå.

Ofte opdages rodspidsbetændelsen først ved rutinemæssigt tjek eller ved røntgenoptagelse.

En rodspidsbetændelse kan udvikle sig til en akut tilstand med dannelse af tandbyld. Ofte vil tandkødet hæve op og blive meget ømt. Hævelsen kan punktere, hvorved smerten i de fleste tilfælde forsvinder.

Hvis rodbehandlingen ikke kan startes med det samme, kan det være nødvendigt at ordinere smertestillende medicin, og/eller antibiotika. Det skal dog understreges at antibiotika kun anvendes som symptombehandling og ikke fjerner en bakteriefyldt tandnerve og derfor ikke kan erstatte rodbehandling.

 

Behandlingsmetoden

En rodbehandling kræver som oftest flere besøg hos tandlægen.

Smertelindring sker ved at åbne op til nerven. I tilfælde af akut nervebetændelse fjernes den inficerede del og man vil mærke ømhed, men samtidig lindring af den akutte smerte. Det kan ofte være svært at bedøve tanden inden og under behandlingen, grundet den akutte betændelsestilstand.

I tilfælde af akut rodspidsbetændelse åbnes ligeledes op til nerven for at ”lette trykket”, idet der sker en udvikling af gasser inde i tanden i forbindelse med nervens henfald. Hvis der optræder hævelse i forbindelse med tilstanden kan denne med fordel punkteres og hjælpe til smertelindring. I dette tilfælde vil bedøvelse som oftest ikke være nødvendig.

Næste fase i rodbehandling består i at fastlægge længden af tanden, så der kan renses i hele nervens længde. Når rodmålet er fastlagt udrenses kanalerne med tynde file og desinficerende væske. Når det skønnes at rodkanalerne er færdigudrenset, tørlægges kanalerne og der lægges et bakteriehæmmende stof i tanden. Efter en observationsperiode på nogle dage undersøges det om 1: tanden er symptomfri, 2: kanalerne er tørlagt, 3: kanalerne er lugtfrie. Kun når alle tre faktorer er opfyldt afsluttes rodbehandlingen med en rodfyldning. Rodfyldningen kontrolleres vha. røntgen for at sikre at den når det ønskede rodmål, samt ser tæt ud.

Der kan aldrig stilles garanti for at en rodbehandling lykkes, eller at der ikke opstår komplikationer efter behandlingen. Hvis tandrødderne er meget krumme eller kanalerne snævre, kan det være svært at skabe ordentlig adgang til kanalerne. Hermed øges risikoen for at rodfilen knækker under behandlingen eller at rodfilen kommer på afveje og går ud gennem siden af roden, hvorved tanden svækkes. En rodbehandling er en kompliceret behandling, som særligt afhænger af effektiv bakteriekontrol. Det kan af og til blive aktuelt at revidere rodbehandlingen eller foretage en rodspidsoperation, hvis betændelsen ikke forsvinder efter første rodbehandling. I begge tilfælde kan det blive aktuelt at henvise til specialklinik.

Når der under rodbehandlingen skabes adgang til nerven fjernes meget tandsubstans og tanden bliver dermed udhulet og svækket. Dette, i kombination med at rodbehandlede tænders reaktion mod tryk nedsættes, giver større risiko for overbelastning og i værste tilfælde at tanden flækker. Efter en observationsperiode på 6-12 måneder, kan man derfor overveje at forsyne tanden med en krone for at nedsætte risikoen for at tanden revner.

Hvis du ønsker at vide mere om rodbehandlinger, så tryk her.