Huller / Caries

Caries (huller) er den mest almindelige tandsygdom. Heldigvis er der færre der får huller end tidligere, hvilket kan tilskrives flour i tandpasta, bedre forebyggelse og bedret mundhygiejne.

Caries er en opløsning af tandens overflade, emaljen, som sker, når bakterierne i mundhulen omdanner sukkerstoffer fra mad og drikke til syre. I starten vil opløsningen kun være overfladisk, men gøres der intet, vil opløsningen blive så stor, at overfladen helt nedbrydes, og det blødere tandben vil blive udsat for syreangreb. Derefter opstår der et decideret hul i tanden.

 

Begyndende caries

Overfladiske caries angreb sker kun i den yderste del af emaljen og uden dannelse af et fysisk hul i tanden. Tilstanden vil som oftest ikke være forbundet med smerter, og du kan derfor have et begyndende hul uden at vide det. Behandlingen består i at standse udviklingen. Det gøres ved at rense grundigt, pensle med flour, og instruere i god renhold.  Det har vist sig, at caries i dette tidlige stadium kan standses, hvis der holdes rent, således at overfladen gendannes, og her har flour vist sig at fremme processen. For at opnå et vellykket resultat er optimal tandbørstning, samt brug af tandtråd meget vigtig.

Vi gør altid, hvad vi kan, for at behandle dine huller tidligt, så du undgår at blive boret.

 

Aktivt caries med overfladebrud

Hvis caries-angrebet er nået igennem emaljen, er det sjældent muligt at holde området rent, og det anbefales derfor at fjerne det syge tandvæv og erstatte det med en fyldning.

Du opdager typisk, at der er noget galt, når du drikker noget koldt, sødt eller varmt, men det er sjældent du får konstante smerter. Nogen opdager først caries, når der er et fysisk hul, som føles som en skarp kant mod tungen eller som et sted, hvor mad sætter sig fast.

 

Dybe caries læsioner

Hvis dybe huller ikke behandles i tide, er der risiko for, at bakterierne når nerven. Er man lidt heldig og hullet er tæt på nerven, men ikke ind til nerven, kan tandlægen lægge en bunddækning, som får nerven til at trække sig tilbage, og på den måde redde nerven.

Men, hvis bakterierne er trængt ind i nerven, er en fyldning ikke længere tilstrækkelig som behandling, her anbefales i stedet rodbehandling, da infektionen ikke forsvinder af sig selv.

Hvis du vil vide mere, anbefaler vi dig at trykke her

 

Fyldningsmaterialer

Vi anvender altid tandfarvet plast som førstevalg til fyldninger. Plastens egenskaber er efterhånden blevet så god, at plast også kan anvendes ved store ”huller” i både for- og kindtænder. Når hullet er rengjort forbehandles tanden med slags lim, hvorved plasten bindes til tandsubstansen. Plasten er blød, placeres  i flere lag  i tanden,  mellem hvert lag hærdes plasten med lys fra en speciel lampe, hvorved plasten bliver  hård, så slibes den til og tanden kan anvendes med det samme.

Det med småt: Limningsteknikken er sårbar over for fugt, hvilken til tider gør det vanskeligt, i et så fugtigt miljø som munden, at lave en tæt plastfyldning. Der er derfor risiko for misfarvning, samt udvikling af caries langs kanten. Hvis det ikke er muligt at holde tørt anbefales enten sølvamalgam-fyldning eller evt. krone på tanden.

Plast er langt mere kompliceret og tidskrævende at arbejde med for tandlægen end sølvamalgamfyldninger og er derfor dyrere.

Sølvamalgam var tidligere det fortrukne fyldningsmateriale men indeholder kviksølv som er uønsket i miljøet. Sundhedsstyrelsen kræver derfor at der anvendes plast, medmindre der er: »manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, specielt stor kavitet eller stor afstand til nabotand«, som det fremgår af vejledningen.

Bedøvelse

Det kan ofte være svært at vurdere om man ønsker bedøvelse eller ej, da opfattelsen af smerte er meget forskellig. Vi anbefaler altid ved dybe huller at få bedøvelse, idet man ellers vil ligge anspændt og vente på hvornår smerten kommer, det gør det sværere for tandlægen af komme til og gør oplevelsen dårligere. Ved forholdsvis overfladiske huller anbefales, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker bedøvelse eller ej, at starte uden bedøvelse selvfølgelig med fuld fortrydelsesret, hvis du undervejs alligevel ønsker at få bedøvelse.

På klinikken anvendes bedøvelse uden adrenalin for at nedsætte risikoen for hjertebanken.

Er du bedøvet, skal du holde igen med tyggegummi og vente med at spise mad til bedøvelsen aftager, da du kan risikere at tygge dig selv i kinden.

Vi har valgt at sætte prisen på bedøvelse meget lavt, så det ikke er økonomien, der skal afgøre, om du skal være helt smertefri.